Електрическите автомобили

Електрическите автомобили

Електрическите автомобил няма да решат всички проблеми на света, но могат да помогнат за намаляване на емисиите на CO2 и на зависимостта от изкопаеми горива, включително чуждестранни източници на петрол. Повечето производителите са насочени към развитието на хибридни и електрически автомобили през последните няколко години, като този факт може да ви помогне да конвертирате редовните коли с електрически, ако искате да поемете по този път разбира се. С електрическа кола, ще се спестяват пари и ще се помага на околната среда в същото време. Електрическите автомобили имат редица предимства, които трябва да имате предвид, ако се прави сравнение между редовните и електрическите коли. Първото предимство е, че електрическите автомобили са по-добри за околната среда от газовите такива.

Вие ще освобождавате няколко емисии в атмосферата (в действителност, всички емисии от електрически автомобили идват от производството на електроенергия и в действителност не от работата на колата.) Друго предимство е, че електрическите автомобили имат по-малко части, [...]

    Back to top